Kalendár akcií

vzťahy a lepšie poznanie seba

05.10.2017 12:21
Pozývame vás na kurz poradenstvo v oblasti vzťahov a rozvoja osobnosti  Kde sa naučíte lepšie chápať vývinu a tomu, ako to ovplyvňuje základny vzťah k sebe, ale aj k okoliu Okrem toho sa naučíte niekoľko techník na spracovanie a získanie nadhľadu, ale aj zmenu modelov...

RELAX víkend pre DÁMY

02.05.2017 14:07
  relax víkend v Harmoníí viac info tu           

Programy mysle a ako na dosahovanie cieľov od 22.5.2017

02.05.2017 14:04
Akreditovaný kurz MŠ SR Vám ponúka : • strategie koučingu,  • základy neuro-lingvistického programovania (NLP) • rôzne prístupy v poradenskom procese • metódy a techniky na spracovanie problémov   "Kompetencie organizačného poradcu" naučíte sa:  odhaliť príčinu  mágia otázok...

Trápia vás vzťahy, alebo chcete sa stať vzťahovým poradcom ?

02.05.2017 14:01
Už 1.6 začíname cyklus akreditovaného kurzu MŠ SR  Poradenstvo v oblasti sociálnych vzťahov a rozvoja osobnosti Počas kurzu a praktickej časti je nácvik jednotlivých techník a zážitkové aktivity. Osvojíte si techniky a metódy pre prácu s klientom a riešenie problémov. Sú to napr. prístupy...

Emocionálna sloboda opäť 21.6.-23.6.2017 -

02.05.2017 13:59
Naučte sa skvelé techniky EFT alebo sa staňte terapeutom :)     Autorom techniky EFT je Američan Gary Craig, tento smer sa nazýva aj energetická psychológia. Vychádza z poznatkov prúdenia energie v tele a psychológie. Výhody EFT:                ...

Emocionálne sa osloboďte a zlepšite si život

15.03.2016 17:56
 EFT kurz    riešenie pre Vaše zdravie riešenie pre vašu psychiku zlepšenie vzťahov odbúranie strachu naštartovanie úspechu Počas kurzu sa  techniku naučite a postupne si aj odbúrate vlastne emočne bloky a problémy    viac o  kurze najdete tu 

Technika regresnej terapie "detstvo"

15.03.2016 17:53
Z pohľadu ľudského života a psychiky je celé detstvo zdrojom udalosti a skúsenosti, keď si vytvárame postoje, vzťahy, ktoré sa nám postupne prejavujú v celom živote. Sú to podvedomé procesy, ktoré si uvedomujeme len v momente, keď sme s niečím, niekým v konflikte. Pokiaľ často trpíte pocitom :...

Vzťahy

28.12.2015 19:40
Kurz -- terapeut, konzultant, poradca v otázkach vzťahov    Pracujete s ľuďmi, alebo chcete zmeniť svoj život ?  Vaše vzťahy sú akoby stále v jednom bludnom kruhu?   Na kurze sa budeme venovať otázkam partnerských vzťahov,  vzťahov medzi rodičmi a deťmi, ale aj vzťahom k...

Kurz nie len o komunikácii .. a nie len pre prácu .. aj pre osobnostný rozvoj

07.09.2015 14:18
" "Na počiatku bolo slovo a zrodil sa svet" , ale pred tým bola myšlienka a predstava ...  Myšlienka je najsilnejšia energia, ktorú máme. Tak ako myslíme, tak sa vyjadrujeme. Zmeňte svoje myslenie, modely, slová a tým zmeníte svoju realitu."   Prvý model je zameraný na komunikáciu,...

KURZ EFT- terapeut energetickej psychológie

13.05.2015 22:26
Technika EFT ( Emotional freedom technigues), teda techniky emočnej slobody. Je to terapeutická technika, ktorá pomôže zvládnuť rôzne životné situácie alebo odstrániť  bloky. Je vhodná pre terapeutov, ale aj osoby pre vlastný rozvoj, či len spracovanie svojich problémov. Autorom techniky...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>