Trápia vás vzťahy, alebo chcete sa stať vzťahovým poradcom ?

02.05.2017 14:01

Už 1.6 začíname cyklus akreditovaného kurzu MŠ SR 

Poradenstvo v oblasti sociálnych vzťahov a rozvoja osobnosti

Počas kurzu a praktickej časti je nácvik jednotlivých techník a zážitkové aktivity. Osvojíte si techniky a metódy pre prácu s klientom a riešenie problémov.

Sú to napr. prístupy dynamické, ktoré odkrývajú podvedomé súvislosti problému a aj skryté príčiny:  regresné techniky „detstvo", „prenatál" , „vzťahy". 

Metódy modelovania a hrania rolí : „figúrkové rozostavania rodinných konštelácií".Uvoľňovacie a relaxačné techniky. 

Obsahom kurzu sú aj základy z Neurolingvistického programovania (NLP), transakčná analýza a iné.


Kurz je akreditovaný MŠ SR, po úspešnom absolvovaní kurzu si prevezmete osvedčenie a môžete vykonávať prax poradcu v oblasti sociálnych vzťahov a osobného rozvoja.

 

Viac informácií TU