Zuzana Ferencová - terapeut energetickej psychológie EFT

Zuzana Ferencová - terapeut energetickej psychológie EFT

„Tvár otočená k Slnku žije v jeho žiarivých lúčoch, aj keď o existencii svojho tieňa vie“

Rada pôjdem kúsok cesty vedľa Vás, ak sa tak rozhodnete.

Kto som? Žena, terapeutka a intuitívna koučka, ktorá s Vašou pomocou pomenováva to, čo sa snaží byť skryté pred Vašim vlastným uvedomením. Všetko, čo sa môže javiť ako problém a dostane nový uhol pohľadu, môže zmeniť význam vo Vašom živote. Z problému sa stáva výzva. Z výzvy zmysluplný cieľ a otvorená cesta k nemu. Z uvedomenia si cieľa radostné nasmerovanie pozornosti k jeho naplneniu.

Prvý krok – pomenovanie akéhokoľvek problému/výzvy, je najdôležitejším bodom mojej práce, ktorý ďalej vedie krok po kroku k „aha efektu“ uvedomení vo Vašom živote.

Dá sa žiť v radosti bez tieňa.

Teším sa na Vás.

Zuzka

www.oknododuse.sk

 

Kurz EFT terapie