Marcela Mikulová Priekopová- terapeutka rodinných konštelácii pomocou figuriek

Marcela Mikulová Priekopová- terapeutka rodinných konštelácii pomocou figuriek

" Vždy je čo riešiť a tým napredovať v mene najvyššieho dobra Duše...."

V oblasti v ktorej pracujem niekedy nazývaná ezoterika, a práce s energiami sa venujem už od detstva.
Už tu som viedla rozhovory s anjelskými bytosťami aj dušami, ktoré žiadali o pomoc.

Dlhé roky som pracovala s kartami a nejak som nechcela riešiť aj inú oblasť. Oblasť zdravie. I keď ma viedli práve rozvíjať túto cestu v mojom živote. 
v súčasnosti je to asi 60% klientov hlavne kvôli zdraviu. Kde treba hľadať aj duchovnú stránku zhoršenia zdravia na fyzickej úrovni.
Tak ako to už býva či chceme alebo nie, aj tak nás to zavedie tam kde sa naša duša zaviazala. 

V súčastnosti pracujem ako:
- energoterapeut
-karmológ
- terapeut cez rôzne techniky ( jasnovidné čítanie, konštelácie, očista cez vyššie Ja..) Väčšinou je to kombinácia mnohých techník
- náhľad cez karty ( cigánske, anjelské, mariašové, tarot)
- Očisty
- automatická kresba, písmo

Poskytujem kurzy:
-cigánské karty
- tarot
- numerológia
- automatická kresba
- zasvätenia do energie systému Shamballa, Zovirah
- Škola Energie okolo Nás

Počas terapie sa nikdy nepracuje len s jedným smerom ale veľakrát je to kombinácia mnohých smerov podla potrieb duše, ktorá žiada o pomoc.
kontakt: 0902 300 087
             marcelapriekopova@azet.sk
            sociálne siete skupina: Akáša, veštenie, liečenie, terapie

 

 

 

Kurz rodinné konštelácie