termíny na rok 2014

18.11.2013 17:08

1-2.2. 2014 v Malackách  numerológia vzťahy , vibračný trojuholník  

lektor : PhDr. Nina Harňáková  a Bc. Milada Ragasová (Mima)

22-23.2. 2014  v Malackách

Vzťahy na úrovni psychiky- vzťah k ľuďom , situáciám a veciam – teória, ukážka RT,RK

lektor: Mgr. Andrea Stunkel (Ajka) a Mima

15-16.3.2014 v Harmónii  –prax vzťahy RT a RK

lektor: Mima

5-6.4.2014 v Malackách - Životná cesta, úlohy, začiatok života – teória a prax  RT prenatál

lektor : Mima

17-18.5.2014 v Malackách  - Vzťahy v rodine, rodinné záťaže, vzťah k matke, otcovi  Technika RT archetyp– teória a prax

lektor : Mima

7-8.6.2014 v Harmónii -  Dospelosť verzus detstvo – technika RT detstvo- teória a prax

lektor: Mima

5-6.7.2014 v Malackách – /opakovanie a skup.B/ Komunikácia s vyšším Ja  a anjelom strážnym (technika práca na diaľku RT)

lektor: Mima a veľa anjelov J

23.-24.8.2014 v Malackách - /opakovanie a skup.B/  očista priestoru a fengshuej

lektor: Ing. Martina Miková  a Mima

13-14.9.2014 v Harmónii- arteterapia – rozanalyzovať práce, typológia

lektor: Ajka

4-5.10.2014 v Malackách - Spôsoby veštenia, Spoznávame karty – význam, symboly

lektor: Mima

8.-9.11.2014 v Harmónii - Práca s klientom – typológia, komunikačné zručnosti, asertivita, etika

lektor : ?hosť  a Mima

6.-7.12.2014 v Malackách - Tok, zmeny a celok nášho života technika RT mapa života

lektor: Mima