Techniky na spracovanie vzťahov

17.02.2014 15:28

 

Keď povieme "riešim si problematický vzťah",  ako prvé nás väčšinou napadne vzťah k nejakej inej osobe. Samozrejme kurz, ktorý je určený na spracovanie vzťahov je orientovaný aj na túto problematiku. Pomôže nám nazrieť hlbšie do súvislosti vzťahov k ľuďom, osobám, partnerom .. Techniky regresnej terapie a rodinných konštelácii s figúrkami ,  ktoré sa budeme učiť  nám pomôžu nie len pochopiť, ale aj spracovať tak, aby sa nám lepšie žilo. Počas kurzu si však uvedomíme nepríjemné javy, situácie, alebo veci, ktoré sa nám deju v živote a prečo. Naučíme sa technikou spracovať aj toto a oddýchnutý a plný nových myšlienok  môžeme začať pretvoriť  svoje vzťahy  inak ... 

Pozývame Vás na kurz orientovaný na vzťahy . 

objednávky tu