seminár EFT júl 2013

05.07.2013 11:10

 

Víkend 13-14.7 sme strávili v Modre a pod dohľadom lektorky Mgr. Zlatice Mokráňovej sme sa zoznámili s technikou EFT. 

Technika emocionálnej slobody - alebo po našom vyťukávanie...  Počas kurzu sme sa naučili s technikou pracovať a spracovať si niektoré naše bloky. Taktiež sme si osvojili aj prácu s touto technikou cez médium a pomohli sme našej kolegynke aj na diaľku. Po tomto kurze bola jej reakcia a zmena v jej živote veľmi zaujímavá a osobne ju hodnotila kladne :-). 

Novinka 

Akreditovaný kurz MŠ SR, kde sa zoznámite aj s technikou EFT  tu: 

"Organizačný poradca" 

ukážka EFT na youtube :