Najbližší seminár v apríli 2013 - výcvik regresnej terapie

22.03.2013 08:55

Výcvik regresnej terapie zakladná technika , ktorá sa väčšinou využíva na riešenie zdravotných problémov ale nie len tých, je rozdelený do dvoch časti. Prvá čast stretnutia ktorá sa odohráva v Modre 6-7.4. je zameraná na teoretickú prípravu. Kedže všetky naše stretnutia su robené zážitkovou formou , aj na tomto stretnutí čakajte spoločnú meditáciu , ale určite spoločný regres kde si môžete vyriešiť niektorý z vaších zdravotných problemov. 

Druhá časť výcviku praktická je zameraná ako z názvu vyplýva na prax. Teda počas tohto stretnutia získava frekventant praktické zručnosti pri terapeutickej práci, zároveň si pod dozorom  spracováva niektoré svoje problémy technikou regresnej terapie.   Na časť praktickú sa môžu prihlásiť len tí čo absolvujú výcvik regresnej terapie teóriu, alebo už absolvovali výcvik   regresnej terapie technikou vychádzajúcou od Dragomireckeho (Habarta), u  Balinta alebo Stunkel- Rapantovej.  Termín výcviku regresnej terapie prax je 22.-23.6.2013 v Modre. 

Na výcviky je potrebné sa vopred prihlásiť. Počet účastnikov je obmedzený. 

Vycvik je vedený certifikovanou regresnou hlbinnou psychoterapeutkou Bc.Miladou Ragasovou. 

cena: 90,- za jednu časť 

teoria + prax ( 4 dni= 2 vikendy ) cena : 150,-€ 

 

prihlášky : 0905520365

info@skolam3t.sk

výberte si z ponuky tu