Kurz - Výcvik regresnej terapie - modely správania + rodinné konštelácie s figúrkami -"Teória"

22.10.2013 13:21

Výcvik je rozdelený do dvoch časti na časť teoretickú a časť praktickú.

Obidve časti trvajú od soboty od 9:00 hod. do 20:30 hod a nedela od 9:00hod do 15:00 hod. 

V časti teoretickej sa frekventant zážitkovou formou zoznámi s modelmi správania, 

uvedomí si svoje "ohraničenia", či postoje ktoré ho ovplyvňujú. Spozná sám seba a

svoje časti osobnosti. Pochopí cez konštelácie do akej miery napĺňa 

modely či role a do akej miery je sám sebou... 

 

 

termin "teória": 16-17.11.2013

 

cena 90 ,- € sú náklady na kurz a materiály

 
prednášajú :