Kurz NLP, práca s kyvadlom

05.09.2013 09:52

V septembri pripravujeme pre vás Kurz NLP, vizualizačné techniky, práca s intuíciou a s kyvadlom. 

V priebehu jedného víkendu si osvojíte schopnosť práce s mysľou  a popracujete na svojej intuícii,

pričom zvládnete techniky  NLP ( Neurolinguistické programovanie) a práce s kyvadlom. 

Seminár sa uskutoční v Malacky, ul 1.mája 5- poradenstvo Milara .  

Začináme v sobotu dňa 21.9 o 9 hod. a končíme v nedeľu 22.9 o 15 hodine. 

Ubytovanie  je možné zabezpečiť v hoteli Atrium - individuálne  0347723161   

Cena za kurz bez nákladov na stravu a ubytovanie je 90€ 

Lektorky :  

Zlatica Mokráňová, Milada Ragasová 

 

objednávky : 0905520365

info@skolam3t.sk

 

NOVINKA 

akreditovaný kurz MŠ SR, kde sú techniky NLP, EFT, koučing, kognitivno -behaviorálna technika a iné 
najdete tu: 

"Organizačný poradca"