Kurz nie len o komunikácii .. a nie len pre prácu .. aj pre osobnostný rozvoj

07.09.2015 14:18

" "Na počiatku bolo slovo a zrodil sa svet" , ale pred tým bola myšlienka a predstava ... 

Myšlienka je najsilnejšia energia, ktorú máme. Tak ako myslíme, tak sa vyjadrujeme.
Zmeňte svoje myslenie, modely, slová a tým zmeníte svoju realitu."

 

Prvý model je zameraný na komunikáciu, asertívne správanie ale aj syndróm vyhorenia. Je možné absolvovať len tento jeden modul, alebo sa zúčastniť celého kurzu. Kurz je zameraný na prácu s človekom v poradenskej činnosti, ale aj pre osobný rozvoj ... 

Termín : 18.9.2015- 20.9.2015

 piatok (od 13:30 hod.- 20 hod.), sobota ( od 9 hod. - 20 hod.), nedeľa (od 8 hod.- 16 hod.) (32 vyučujúcich 45min. hodín)

uplatnenie v praxi :

 • Organizačný poradca ( osobnostný rozvoj pre vyšší a stredný manažment)
 • Poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy;
 • Konzultačné služby;
 • Poradenské služby;
 • Tréningové služby;
 • Koučovacie služby;
 • V oblasti rozvoja ľudských zdrojov;
 • Personálny manažment; 
 • ale vhodné aj pre odbory humanne orientované a terapeutov

 

 

Učebné osnovy:

I.modul "Endogénne a exogénne faktory vstupujúce do poradenského procesu" (32 hodín)

 • Osobnosť klienta (základy vyvinovej psychologie; ciele, motivácia; typológia osobnosti klienta; zážitkové aktivity... )

 

 • Osobnosť organizačného poradcu (prenos a protiprenos; rozvoj osobných vlastností organizačného poradcu; Psychohygiena a prevencia syndrómu vyhorenia; zvládanie náročných situácií pri práci s klientom; zážitkové aktivity.... )

 

 • Poradenský rozhovor (efektívna komunikácia; zásady verbálnej a neverbálnej komunikácie; asertívna komunikácia; transakčná analýza; vedenie a fázy rozhovoru..)

 ______________________________________________
Modul končí záverečnou skúškou. Po úspešnom zvládnutí vzdelávacieho programu (všetky tri moduly) získava absolvent osvedčenie akreditované MŠ SR. Požadovaná úspešnosť je 75%, pri nižšej úspešnosti účastník skúšku opakuje (maximálne možnosť test opakovať je trikrát).


Je možnosť dohodnúť splátkový kalendár

 

Kurz prebieha v Malackách 
______________
Ubytovanie a strava individuálne
Možnosti ubytovania:


https://www.finerestaurant.sk/sekcie/Apartmany_57.html
https://arelax.sk/de/node/1416
https://www.hotel-malacky.sk/hotel
https://www.hotelspark.sk/webpages/ubytovanie-0-2/
https://www.kamennymlyn.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=29

Pri väčšej skupine môžeme dohodnuť íné podmienky ceny a miesta - info: kontakt@milara.sk alebo 0905520365

Organizátor : Bc. Milada Ragasová - Číslo POA: 3400/2014/126/1 

 

 Prihláška : 0905520365 

kontakt@milara.sk