Otvárame novú triedu

20.02.2013 12:44

Máte možnosť sa prihlásiť do novej triedy 

začíname 16.3.2013 o 9 hod. v Modre 

 

Pozor počet frekventantov je obmedzený 

 

Prihlášky tu