Druhy ročník v duchu sebapoznávania a vzťahov s okolím

21.10.2013 16:56

Druhý ročník nášho päťročného cyklu vzdelávania sme začali poznávaním seba.  

Osobnostná numerológia nám poskytla formu pozerenia na seba na svoje silne a slabé stránky, ale aj životné výzvy.   

Tu sme pochopili a uvedomili si svoje predpoklady a schopnosti či danosti, ktoré nám dávaju vibrácie dátumu narodenia. Cez poznanie seba a práci na sebe pokračujeme v seminároch - cyklus dvoch po sebe nasledujúcich - modely správania a práca s nimi. 

Modely správania sa naučíme spracovať dvomi tecnikami a to sú minitechniky RT a figurkové rodinné konštelácie. 

možnosť prihlásiť sa na semináre modely správania 

 

Nasleduje ďalší seminár numerológie,  ale zameranej na vzťahy - čísla vzťahu a vzťahy čísel. Toto bude ako úvod do techník a seminárov na riešenie vzťahov a problemov v nich.  

Najprv sa zameriame na vzťahy k veciam osobam a situáciam a pokračujeme v technikách zameraných na vzťahy v rodine - manželstvo ako archetyp. 

Teším sa na zmeny v našich vzťahoch s okolím, ale aj samých k sebe .