Autopatia - praktický kurz

01.04.2024 12:07

cena 66€

V klasickej homeopatii je choroba chápaná ako porucha centrálneho riadiaceho systému človeka, porucha vibrácie jeho “vitálnej sily”. Tá vedie k nedokonalej organizácii, disharmónii a chorobe. Stačí opraviť príčinu v jemnohmotnej  riadiacej sfére, navrátiť pôvodné zdravé vibrácie, pôvodný frekvenčný vzor a ona sama nastolí poriadok, organizáciu a návrat ku zdraviu.

Autopatia patrí do systému informačnej liečby. Na rozdiel od homeopatie, ktorá hľadá liek čo najpodobnejší psycho-telesnému stavu daného človeka v živej  i  neživej prírode,  autopatia používa liek vlastný  tomuto stavu. Jeho zdroj totiž pochádza priamo z liečeného človeka. Je možné použiť telesnú informáciu – slinu, dych, ale tiež pránu – teda našu vlastnú životnú silu. Homeopatickým spôsobom napotencovaná telesná informácia dokáže na základe princípu rezonancie “opraviť frekvenciu našej “vitálnej sily”.                                                 

Autopatia  nelieči choroby, ale prinavracia zdravie a zlepšuje životný pocit, podľa individuálnych možností každého človeka.

Viac o autopatii TU

a TU  

 

 

Základom štúdia autopatie sú tri šesťhodinové prezenčné  kurzy I,II, III. Na kurze získate informácie potrebné pre bežné praktikovanie u seba samého a u iných ľudí /klientov/.

Kedy : 

 • 20.04.2024 
 • 13.07.2024
 • 31.08.2024

 Od 9:00 hod do 17 hod.

Kde:

Poradenstvo Milara, Gen. M. R. Štefánika 43, Malacky

 

Za každú časť cena 66€ ( spolu 198€ ),   pri zaplatení celého kurzu naraz máte zľavu 18 € ( cena 180€) .  Vložte do košíka 3 x produkt, cenu Vám pri vystavení faktúry upravíme. 

Zľava pre členov asociacie poradcov 10%

Výhody kurzu:

 • Naučíte sa na praktických ukážkach techniky autopatie.
 • Spoznať tri parametre liečby – potencia, spôsob podania, častosť podávania.
 • Naučíte sa rozpoznávať ako zistiť  či autopatia funguje.
 • Naučíte sa ako sledovať prípad, kedy navyšovať potenciu, kedy znižovať.
 • Stanovenie vyšetrenia, odobranie a analýza vstupných údajov o stave.
 • Vedenie prípadu, kontrolne vyšetrenie.
 • Zákonitosti vývoje celostnej liečby.
 • Skúsenosti na základe prípadov z praxe /kazuistík/.
 • Chyby, ktorým je treba sa vyhnúť.

Autopatia má skutočne silné liečebné pôsobenie.  Veď je to ten Váš pravý “konštitučný liek”. 

Po úspešnom absolvovaní získate osvedčenie .

 

Lektor :Ing. Vladimír Galba , terapeut, poradca, lektor