"Aj malá zmena mysle vie priniesť veľké zmeny v živote"

 

Semináre, kurzy  a výcvik, koučových,  terapeutických, poradenských, ale aj zážitkových disciplín.


Patria sem techniky : NLP, EFT,  numerológia,  komunikačné zručnosti, asertivita, arterterapia, práca s energiami, hlbinné terapie, rodinné konštelácie s figúrkami a iné...
Táto výukovo-zážitková škola je určená pre každého kto chce pracovať na sebe, ale aj pracovať v oblasti určenej na pomoc iným. 
Náučno- zážitkové vzdelávacie semináre,kurzy a výcviky pod záštitou poradenstva Milara, vedú aj  pozvaní lektori so skúsenosťami a praxou.
Počas seminárov sa frekventant nie len oboznamuje a učí rôzne techniky, ale sám si aj spracováva svoje bloky , problémové témy a tým pádom sa aj rozvíja. Získava zručnosti, ktoré môže hneď využívať v praxi terapeuta, poradcu,  kouča, alebo na pomoc blízkym.

 

 

Akreditované kurzy MŠ SR :

Poradenstvo v oblasti soc. vzťahov a rozvoja osobnosti

"organizačný poradca" 

__________________________________________________________________________________________________

 

 0905520365

jednotlivé semináre 

alebo 

kalendár akcií 

 

 

 

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera:

Internetový obchod a služby pre Vaše zdravie